Baset C

Açık Renkli Saf Kesme Yağı

Tanımı

İşlem sırasında operatörün işlediği parçayı görmesini sağlayacak şeffaflığa sahip, kullanıldığı işlemlerde verimliliği artıran açık renkli metal işleme yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Baset C ağır ve hafif her türlü kesme-taşlama işlemi için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

  • Düşük viskozitesi ile talaşlardan kolayca süzülerek yağ kaybını azaltır.
  • Her türlü talaş kaldırma işleminde yüksek kesme hızı ve paso miktarları ile çalışma olanağı sağlar.
  • İçerdiği aktif tip kükürt sayesinde çok çeşitli metal işleme uygulamalarında iyi yağlayıcılık özelliği göstererek metalin metale kaynamasını önler.
  • Takım ömrünü uzatır.
  • Yüzey kalitesinin ve ölçülerin istenen düzeyde olmasını sağlayarak ıskarta miktarını azaltır.
  • Üretim verimini artırır, birim maliyetlerin düşmesini sağlar.
  • Şeffaf olmasıyla işlenen parçanın görülmesini sağlar.
  • Geniş uygulama alanları ile ürün çeşitliliğini azaltarak satınalma ve depolama maliyetlerinden tasarruf sağlar.

 

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C  g/ml ASTM 4052 0,882
Parlama Noktası COC,°C ASTM D 92 204
Kinematik Viskozite
40°C'de mm2/s 
100°C'de mm2/s
ASTM D 445 30,73
5,26
Viskozite İndeksi ASTM D
2270
102
Akma Noktası, °C ASTM D 97 -12

 *Tipik özellikler üretimden üretime küçük farklılıklar gösterebilir.

 

Ambalaj Tipleri

Teneke 16kg
Fıçı 180 kg
113