ÜRÜNLEREndüstriyel YağlarAlüminyum Sıcak Hadde Yağı

Alüminyum Sıcak Hadde Yağı

Sıcak Hadde Yağı

Tanımı

Alüminyum ve alüminyum alaşımları ile demir dışı bazı metaller ve alaşımlarının sıcak haddeleme işlemlerinde kullanılan hadde soğutma yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Üstün katık özellikleri sayesinde hem ilk haddeleme hem de son haddeleme işlemini yapan haddeler için uygundur. Yağ/su karışım oranı sistemin çalışma hızına bağlı olarak %3 ile %5 arasında değişmektedir. Emülsiyon hazırlanırken yağ ve su sıcaklıklarının 15°C ile 25°C arasında kalması, her zaman suya yağ ilave edilmesi emülsiyondan en iyi sonucun alınmasını sağlamaktadır.

Özellikleri ve Faydaları

  • Çok iyi yağlama özelliği sayesinde yüksek hızda en iyi sonucu verir.
  • Metal yüzeylere çok iyi tutunabilme özelliği sayesinde uzun süreli kullanılabilmeleri üretim maliyetlerinden tasarruf sağlar.
  • İçerdiği iyonik olmayan emülgatör katıklar sayesinde emülsiyon özelliğini iyi korur.
  • Hadde uygulamasının türüne göre konsantrasyon oranı kolayca ayarlanabilir.

 

Tipik Özellikler*

Parlama Noktası COC,°C ASTM D 92 136
Kinematik Viskozite
40°C'de mm2/s 
100°C'de mm2/s
ASTM D 445 22,57
4,05
Viskozite İndeksi ASTM D
2270
56
Emülsiyon
Dayanıklılığı
(20 mgr yağ / 20 mgr destile su) 24 saat
- Stabil

 *Tipik özellikler üretimden üretime küçük farklılıklar gösterebilir.

 

Ambalaj Tipleri

Fıçı 180 kg
113