Telemotor Oil

Mineral Esaslı Hidrolik Yağı

Tanımı

Düşük sıcaklıklarda çok iyi uygulanabilen ve genellikle hidrolik sistemlerde kullanılan mineral esaslı yağdır.

Kullanıldığı Yerler

Gemilerin dümen dişli sistemlerinde hidrolik sıvısı olarak, ayrıca bazı ince yağ gerektiren yataklarda ve dişlilerde de kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

  • Düşük sıcaklıklarda mükemmel akış sağlayarak dümen hareketini kolaylaştırır. Yüksek sıcaklıklarda üstün bir koruyuculuk sağlayarak aşınmaları önler.
  • Köpük önleme özelliği yüksek olup kavitasyonu önler.
  • Pas ve korozyona karşı yatakları ve dişli yüzeylerini çok iyi korur.

 

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml ASTM 4052 0,858
Parlama Noktası COC, °C ASTM D 92 160
Kinematik Viskozite
40°C'de mm2/s 
100°C'de mm2/s
ASTM D 445 16,19
3,91
Viskozite İndeksi ASTM D 2270 141
Akma Noktası, °C ASTM D 97 -36

 *Tipik özellikler üretimden üretime küçük farklılıklar gösterebilir.

 

Ambalaj Tipleri

Fıçı 180 kg
115