Transmisyon Fluid Type C

Parafinik Esaslı Güç İletim Yağı

Tanımı

İyi rafine edilmiş parafinik baz yağlara pas ve korozyon önleyici katıklar eklenerek üretilmiş, güç iletim yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Genel olarak otomatik transmisyonlarda kullanılması önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

  • Düşük sıcaklıklarda bile gerekli yağ filmini sağlayarak transmisyon sistemini aşınmalara karşı korur.
  • Pas ve korozyonu önler.
  • Ağır ve uzun süreli çalışma koşullarında oluşan yüksek ısıyı sistemden uzaklaştırır.

 

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml ASTM 4052 0,880
Parlama Noktası COC, °C ASTM D 92 230
Kinematik Viskozite
40°C'de mm2/s 
100°C'de mm2/s
ASTM D 445 42,567
6,689
Viskozite İndeksi ASTM D 2270 111
Akma Noktası, °C ASTM D 97 -30

 *Tipik özellikler üretimden üretime küçük farklılıklar gösterebilir.

 

Ambalaj Tipleri

Fıçı 180 kg

Ürün Föyü

Transmisyon Fluid Type C Ürün Föyü
115