AdBlue®

Tanımı

AdBlue®, ürenin deiyonize su içerisinde %32,5 oranındaki çözeltisidir.

Kullanıldığı Yerler

Euro IV ve Euro V emisyon standartlarına uyum sağlamak amacı ile geliştirilen, SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) donanımlı tüm dizel araçlarda kullanılması zorunlu bir teknolojidir. Yakıt tankının yanında yer alan AdBlue® tankına konur, yakıta karıştırılamaz.
SCR teknolojisi, motordan çıkan egzoz borusuna direkt olarak enjekte edilen AdBlue® vasıtasıyla, egzoz gazlarının arıtılması temeline dayanmaktadır. Yüksek sıcaklıktaki egzoz gazı içine salınan AdBlue® bünyesindeki suyun buharlaşması neticesinde serbest kalan amonyak molekülleri, SCR katalitik konvertörden geçerken reaksiyona girerek zararlı azot oksitlerin, havada doğal halde bulunan azot ve su buharına dönüşmesini sağlar.

Özellikleri ve Faydaları

  • SCR teknolojisinin kullanıldığı Euro V araçlarda, Euro III seviyesi yakıt tüketimine göre %6'ya kadar yakıt ekonomisi sağlar.
  • Çevre dostudur. Egzoz gazı ile salınan azot oksitleri (NOx) %80'e varan oranda azaltır.
  • Kullanımı kolay, güvenilir, emniyetli ve verimlidir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

ISO 22241-1 ve DIN 70070 standartlarına uygundur.

Tipik Özellikler*

Özellikler Birim Limitler
Üre İçeriği % (m/m) 31,8-33,2
Yoğunluk @ 20°C g/ml 1,087-1,093
Refraktif İndeks - 1,3814-1,3843
Alkalinite, NH3 olarak % (m/m) max. 0,2
Bi Üre % (m/m) max. 0,3
Aldehitler mg/kg max. 5
Çözünmeyen Madde mg/kg max. 20

*AdBlue®, VDA'nın (Verband Der Automobilindustrie) tescilli markasıdır.
Petrol Ofisi, VDA'nın lisanslı üyesidir.

 

Ambalaj Tipleri

Plastik 18 lt
adblue

Ürün Föyü

AdBlue® Ürün Föyü
98